Bij ons kun je Nederlandse les volgen in een aangepast tempo. We houden rekening met jou vaardigheden. In de lessen gebruiken we ook Vlaamse Gebarentaal en het Vlaams vingeralfabet De lessen vinden doorgang in Crescendo CVO, Vaartdijk 86, 2800 Mechelen op de woensdagen. Met het Agentschap voor Integratie en Inburgering bieden we ook een speciaal traject voor “Inburgering”. We verzorgen workshops zoals; Openbaar vervoer, hoe vraag je een tolk aan, geld- en bankzaken en nog veel meer... De theorie van het autorijexamen is niet makkelijk. Wij helpen je om de theorie te begrijpen. Dan kun je makkelijker leren. . We doen activiteiten samen. Bijvoorbeeld samen eten in de klas, naar het toneel of een restaurant. We zorgen dat iedereen mee kan doen!  Het is niet altijd makkelijk om te weten wat je moet doen of bij wie je moet zijn als er een probleem is. Wij proberen je hierbij te helpen.

© vzw De Leervaart

Even voorstellen 

Vzw De Leervaart werd opgericht in 2017. Onze maatschappelijke zetel is gevestigd in Mechelen. Tot 2017 werkten we via vzw De Teugel te Mechelen. Maar na ruim 30 jaar besloot het bestuur om vzw De Teugel op te heffen. Sedertdien zijn alle activiteiten voor de anderstalige doven en slechthorenden verder gezet door vzw De Leervaart met dezelfde specialisten en vrijwilligers. In 2006 hebben wij ons het lot van de anderstalige doven en slechthorenden in Vlaanderen aangetrokken. Deze mensen hadden op geen enkele wijze toegang tot geschikt Nederlands taalonderwijs. In samenwerking met “het huis van het Nederlands” hebben wij een opleiding Nederlands voor anderstalige doven en slechthorenden ontwikkeld. Na erkenning door het Vlaams Ministerie van Onderwijs hebben we in samenwerking met CVO Crescendo in Mechelen een speciale klas opgericht. Hier kunnen anderstalige doven en slechthorenden Nederlands leren in een vertraagd traject.  Maar dat is niet alles. De diversiteit in deze groep mensen is heel groot. Sommigen zijn nog nooit naar school geweest. Anderen hebben geen ervaring met het westers schrift. Sommigen kennen enkele gebaren terwijl anderen de gebaren(taal) van hun land kennen.  Ook mogen mensen heel het jaar instappen in de cursus. Hierdoor is het noodzakelijk om veel verschillende niveaus (groepjes) in de klas te organiseren om les te geven. We werken daarom, naast 1 vakleerkracht, met veel vrijwilligers. Naast goede kennis van het Nederlands beheersen zij ook de Vlaamse Gebarentaal. Vlaamse Gebarentaal Op 26 april 2006 werd de Vlaamse Gebarentaal officieel erkend door het Vlaamse Parlement als Vlaamse Taal. De taal is wettelijk beschermd. Door deze erkenning is het mogelijk geworden bij overheidsdiensten, politie, rechtbank, werk, et cetera te communiceren in Vlaamse Gebarentaal. Al dan niet met de hulp van een tolk. Vzw De Leervaart is promotor van de Vlaamse Gebarentaal. De leerkracht en de vrijwilligers zijn goed bekend met de Vlaamse Gebarentaal. In onze lessen Nederlands gebruiken wij Vlaamse Gebarentaal om de lessen visueel te maken. Ook leren we de beginselen van de Vlaamse Gebarentaal en het Vlaams vingeralfabet aan. Dove en slechthorende mensen zijn erg visueel ingesteld en leren deze taal relatief eenvoudig. Zo kunnen zij al snel met de lesgevers en met elkaar communiceren.

Wie zijn wij?

Voor anderstalige doven en slechthorenden Lessen Nederlands Vlaamse Gebarentaal Maatschappelijke ondersteuning Inburgering Sociaal- Culturele activiteiten Vrijwilligersorganisatie
––

NT2 - Nederlands voor anderstalige doven en slechthorenden

NT2 - Nederlands voor anderstalige

doven en slechthorenden

© vzw De Leervaart  

Wie zijn wij?

Voor anderstalige doven en slechthorenden Lessen Nederlands Vlaamse Gebarentaal Maatschappelijke ondersteuning Inburgering Sociaal- Culturele activiteiten Vrijwilligersorganisatie
Bij ons kun je Nederlandse les volgen in een aangepast tempo. We houden rekening met jou vaardigheden. In de lessen gebruiken we ook Vlaamse Gebarentaal en het Vlaams vingeralfabet De lessen vinden doorgang in Crescendo CVO, Vaartdijk 86, 2800 Mechelen op de woensdagen. Met het Agentschap voor Integratie en Inburgering bieden we ook een speciaal traject voor “Inburgering”. We doen ook workshops zoals; Openbaar vervoer, hoe vraag je een tolk aan, geld- en bankzaken en nog veel meer... De theorie van het autorijexamen is niet makkelijk. Wij helpen je om de theorie te begrijpen. Dan kun je makkelijker leren. . We doen activiteiten samen. Bijvoorbeeld samen eten in de klas, naar het toneel of een restaurant. We zorgen dat iedereen mee kan doen!  Het is niet altijd makkelijk om te weten wat je moet doen of bij wie je moet zijn als er een probleem is. Wij proberen je hierbij te helpen. 

Even voorstellen 

Vzw De Leervaart werd opgericht in 2017. Onze maatschappelijke zetel is gevestigd in Mechelen. Tot 2017 werkten we via vzw De Teugel te Mechelen. Maar na ruim 30 jaar besloot het bestuur om vzw De Teugel op te heffen. Sedertdien zijn alle activiteiten voor de anderstalige doven en slechthorenden verder gezet door vzw De Leervaart met dezelfde specialisten en vrijwilligers. In 2006 hebben wij ons het lot van de anderstalige doven en slechthorenden in Vlaanderen aangetrokken. Deze mensen hadden op geen enkele wijze toegang tot geschikt Nederlands taalonderwijs. In samenwerking met “het huis van het Nederlands” hebben wij een opleiding Nederlands voor anderstalige doven en slechthorenden ontwikkeld. Na erkenning door het Vlaams Ministerie van Onderwijs hebben we in samenwerking met CVO Crescendo in Mechelen een speciale klas opgericht. Hier kunnen anderstalige doven en slechthorenden Nederlands leren in een individueel traject.  Maar dat is niet alles. De diversiteit in deze groep mensen is heel groot. Sommigen zijn nog nooit naar school geweest. Anderen hebben geen ervaring met het westers schrift. Sommigen kennen enkele gebaren terwijl anderen de gebaren(taal) van hun land kennen.  Ook mogen mensen heel het jaar instappen in de cursus. Hierdoor is het noodzakelijk om veel verschillende niveaus (groepjes) in de klas te organiseren om les te geven. We werken daarom, naast 1 vakleerkracht, met veel vrijwilligers. Naast goede kennis van het Nederlands beheersen zij ook de Vlaamse Gebarentaal. Vlaamse Gebarentaal Op 26 april 2006 werd de Vlaamse Gebarentaal officieel erkend door het Vlaamse Parlement als Vlaamse Taal. De taal is wettelijk beschermd. Door deze erkenning is het mogelijk geworden bij overheidszaken, politie, rechtbank werk, et cetera te communiceren in Vlaamse Gebarentaal. Al dan niet met een tolk. Vzw De Leervaart is promotor van de Vlaamse Gebarentaal. De leerkracht en de vrijwilligers zijn goed bekend met de Vlaamse Gebarentaal. In onze lessen Nederlands gebruiken wij Vlaamse Gebarentaal om de lessen visueel te maken. Ook leren we de beginselen van de Vlaamse Gebarentaal en het Vlaams vingeralfabet aan. Dove en slechthorende mensen zijn erg visueel ingesteld en leren deze taal relatief eenvoudig. Zo kunnen zij al snel met de lesgevers en met elkaar communiceren.