© vzw De Leervaart

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De werking van vzw De Leervaart is sterk sociaal-maatschappelijk georiënteerd. Vanuit een NT2-onderwijsvisie bieden wij hulp aan anderstalige dove en slechthorende mensen in Vlaanderen bij hun integratie in onze samenleving. Als u een sponsordoel zoekt met een sterk doorgedreven sociaal- maatschappelijke karakter dan heeft u dat hier gevonden. Vzw De Leervaart is graag kandidaat voor sponsoring en kan met u in overleg treden op welke wijze wij tot een samenwerking kunnen komen.  Ook particuliere giften zijn zeer welkom. Elke euro helpt ons om ons werk voort te kunnen zetten. Elke schenking is belangrijk en van grote steun. Uw giften zijn welkom op onze bankrekening: vzw De Leervaart ibannummer: BE68 9731 8026 4834 o.v.v. “NT2 anderstalige doven en slechthorenden”. 

Warm aanbevolen 

Onze vrijwilligers zijn het hart van onze organisatie. Elke week zetten zij zich belangeloos in om lesmateriaal, huiswerk en oefeningen te maken op maat van de cursist. Elke week komen zij naar Mechelen om als lesondersteuners de vakleerkracht te assisteren. Dat doen zij momenteel met eigen geld en middelen. Wij hebben geen financiële middelen om onze vrijwilligers een geringe onkostenvergoeding (zoals in de Wet Vrijwilligerswerk 2006 is beschreven) te betalen. Daar zijn we zeer ongelukkig mee. Het zijn de vrijwilligers die het verschil maken waardoor wij kunnen doen wat we momenteel doen. Overweegt u een sponsortraject met ons voor een of meerdere jaren dan bevelen wij u deze vrijwilligers van harte aan en vragen u ook na te denken over een bijdrage in de onkosten van deze mensen.

Tot slot:

Onze vereniging kent geen overheadkosten, geen personeel, geen huur of kosten voor een kantoorpand. Elke euro komt rechtstreeks ten goede aan onze werkzaamheden voor de anderstalige dove en slechthorende medemens die zijn/haar leven op probeert te bouwen in onze samenleving. Dank u wel!
Een financiële bijdrage doen? Wilt u als particulier een gift doen aan onze organisatie? Wij stellen ons graag voor als kandidaat om een vrijgevige bijdrage te mogen ontvangen voor onze werkzaamheden. Zoekt uw bedrijf of organisatie een sponsordoel met een sociaal karakter? Dan bent u hier aan het juiste adres.  Neem vrijblijvend contact met ons op. We geven u graag meer informatie over ons werk.
Voor anderstalige doven en slechthorenden Lessen Nederlands Vlaamse Gebarentaal Maatschappelijke ondersteuning Inburgering Sociaal- Culturele activiteiten Vrijwilligersorganisatie

Sponsor worden?

NT2 - Nederlands voor anderstalige doven en slechthorenden

Meer info

NT2 - Nederlands voor anderstalige

doven en slechthorenden 

© vzw De Leervaart  

Wat kunnen wij voor u betekenen? 

De werking van vzw De Leervaart is sterk sociaal-maatschappelijk georiënteerd. Vanuit een NT2-onderwijsvisie bieden wij hulp aan anderstalige dove en slechthorende mensen in Vlaanderen bij hun integratie in onze samenleving. Als u een sponsordoel zoekt met een sterk doordrongen sociaal- maatschappelijke karakter dan heeft u dat hier gevonden. Vzw De Teugel is graag kandidaat voor sponsoring en kan met u in overleg treden op welke wijze wij tot een samenwerking kunnen komen.  Ook particuliere giften zijn zeer welkom. Elke euro helpt ons om ons werk voort te kunnen zetten. Elke schenking is belangrijk en van grote steun. Uw giften zijn welkom op onze bankrekening: vzw De Leervaart:  ibannummer BE68 9731 8026 4834 o.v.v. “NT2 anderstalige doven en slechthorenden”. 

Warm aanbevolen 

Onze vrijwilligers zijn het hart van onze organisatie. Elke week zetten zij zich belangeloos in om lesmateriaal, huiswerk en oefeningen te maken op maat van de cursist. Elke week komen zij naar Mechelen om als lesondersteuners de vakleerkracht te assisteren. Dat doen zij momenteel met eigen geld en middelen. Wij hebben geen financiële middelen om onze vrijwilligers een geringe onkostenvergoeding (zoals in de Wet Vrijwilligerswerk 2006 is beschreven) te betalen. Daar zijn we zeer ongelukkig mee. Het zijn de vrijwilligers die het verschil maken waardoor wij kunnen doen wat we momenteel doen. Overweegt u een sponsortraject met ons voor een of meerdere jaren dan bevelen wij u deze vrijwilligers van harte aan en vragen u ook na te denken over een bijdrage in de onkosten van deze mensen.

Tot slot:

Onze vereniging kent geen overheadkosten, geen personeel, geen huur of kosten voor een kantoorpand. Elke euro komt rechtstreeks ten goede aan onze werkzaamheden voor de anderstalige dove en slechthorende medemens die zijn/haar leven op probeert te bouwen in onze samenleving. Dank u wel!
Een financiële bijdrage doen? Wilt u als particulier een gift doen aan onze organisatie? Wij stellen ons graag voor als kandidaat om een vrijgevige bijdrage te mogen ontvangen voor onze werkzaamheden. Zoekt uw bedrijf of organisatie een sponsordoel met een sociaal karakter? Dan bent u hier aan het juiste adres.  Neem vrijblijvend contact met ons op. We geven u graag meer informatie over ons werk.
Meer info
Voor anderstalige doven en slechthorenden Lessen Nederlands Vlaamse Gebarentaal Maatschappelijke ondersteuning Inburgering Sociaal- Culturele activiteiten Vrijwilligersorganisatie

Sponsor worden?