© vzw De Leervaart

Wil je meer informatie? Kom dan gerust eens langs in de klas. De leerkracht kan je vragen meteen beantwoorden en je kunt zelf kennismaken met de sfeer in de klas en de andere cursisten.  Je bent welkom tijdens de les op woensdag tussen 17.00 uur en 18.30 uur in:   CVO Crescendo Mechelen Klas 423 (Vierde verdieping).  

Vlaamse Gebarentaal 

Op 26 april 2006 werd de Vlaamse Gebarentaal officieel erkend door het Vlaamse Parlement als Vlaamse Taal. De taal is wettelijk beschermd. Door deze erkenning is het mogelijk geworden, onder andere, bij overheidsdiensten, OCMW, politie, rechtbank, werk, et cetera te communiceren in Vlaamse Gebarentaal. Al dan niet met de hulp van een tolk. Het belang van de Vlaamse Gebarentaal gaat echter veel verder. Het stelt je in staat om in je eigen woorden te communiceren. Het maakt het ook mogelijk om in contact te treden met Vlaamse doven. Hierdoor raak je uit het isolement en maak je deel uit van de samenleving.

Vlaamse Gebarentaal in de klas 

In de klas zitten mensen van allerlei nationaliteiten. Sommigen beheersen een of andere vorm van gebaren(taal). Anderen niet. Wij leren je het Vlaams vingeralfabet aan en we leren je Vlaamse gebaren. Dove en slechthorende mensen zijn heel visueel ingesteld en leren Gebarentaal veel sneller dan het voor hun abstracte Nederlands. Hierdoor kun je heel vlug met de lesgevers en met elkaar babbelen. In de lessen gebruiken we (Vlaamse) Gebarentaal als brug tussen de eigen taal en de Nederlandse taal. Een taal leren bestaat uit vier vaardigheden: luisteren, lezen, spreken en schrijven. Luisteren en spreken in het Nederlands is in onze klas niet evident. Daarvoor gebruiken we de (Vlaamse) Gebarentaal. Middels gebaren(taal) maken we de Nederlandse taal begrijpelijker en eenvoudiger. Zo kan de vertaalslag gemaakt worden naar lezen en schrijven in het Nederlands. Het leren van de Nederlandse taal wordt zo eenvoudiger. In onze klas leer je dus eigenlijk twee talen; Nederlands en de basis van Vlaamse Gebarentaal. Er wordt aan gewerkt om in de toekomst een module Vlaamse Gebarentaal in de klas te integreren. Dat zal helpen jullie integratie in de samenleving te versnellen en tevens het leren van de Nederlandse taal nog meer begrijpelijk te maken.

NT2 - Nederlands voor anderstalige doven en slechthorenden 

Vlaamse Gebarentaal

meer info meer info
Klik op het logo voor het “memorandum Recht op Vlaamse Gebarentaal:
Voor anderstalige doven en slechthorenden Lessen Nederlands Vlaamse Gebarentaal Maatschappelijke ondersteuning Inburgering Sociaal- Culturele activiteiten Vrijwilligersorganisatie

NT2 - Nederlands voor anderstalige

doven en slechthorenden 

© vzw De Leervaart  

Vlaamse Gebarentaal 

Op 26 april 2006 werd de Vlaamse Gebarentaal officieel erkend door het Vlaamse Parlement als Vlaamse Taal. De taal is wettelijk beschermd. Door deze erkenning is het mogelijk geworden, onder andere, bij overheidsdiensten, OCMW, politie, rechtbank, werk, et cetera te communiceren in Vlaamse Gebarentaal. Al dan niet met de hulp van een tolk. Het belang van de Vlaamse Gebarentaal gaat echter veel verder. Het stelt je in staat om in je eigen woorden te communiceren. Het maakt het ook mogelijk om in contact te treden met Vlaamse doven. Hierdoor raak je uit het isolement en maak je deel uit van de samenleving.

Vlaamse Gebarentaal in de klas 

In de klas zitten mensen van allerlei nationaliteiten. Sommigen beheersen een of andere vorm van gebaren(taal). Anderen niet. Wij leren je het Vlaams vingeralfabet aan en we leren je Vlaamse gebaren. Dove en slechthorende mensen zijn heel visueel ingesteld en leren Gebarentaal veel sneller dan het voor hun abstracte Nederlands. Hierdoor kun je heel vlug met de lesgevers en met elkaar babbelen. In de lessen gebruiken we (Vlaamse) Gebarentaal als brug tussen de eigen taal en de Nederlandse taal. Een taal leren bestaat uit vier vaardigheden: luisteren, lezen, spreken en schrijven. Luisteren en spreken in het Nederlands is in onze klas niet evident. Daarvoor gebruiken we de (Vlaamse) Gebarentaal. Middels gebaren(taal) maken we de Nederlandse taal begrijpelijker en eenvoudiger. Zo kan de vertaalslag gemaakt worden naar lezen en schrijven in het Nederlands. Het leren van de Nederlandse taal wordt zo eenvoudiger. In onze klas leer je dus eigenlijk twee talen; Nederlands en de basis van Vlaamse Gebarentaal. Er wordt aan gewerkt om in de toekomst een module Vlaamse Gebarentaal in de klas te integreren. Dat zal helpen jullie integratie in de samenleving te versnellen en tevens het leren van de Nederlandse taal nog meer begrijpelijk te maken.
Voor anderstalige doven en slechthorenden Lessen Nederlands Vlaamse Gebarentaal Maatschappelijke ondersteuning Inburgering Sociaal- Culturele activiteiten Vrijwilligersorganisatie

Vlaamse Gebarentaal

meer info meer info
Wil je meer informatie? Kom dan gerust eens langs in de klas. De leerkracht kan je vragen meteen beantwoorden en je kunt zelf kennismaken met de sfeer in de klas en de andere cursisten.  Je bent welkom tijdens de les op woensdag tussen 17.00 uur en 18.30 uur in:   CVO Crescendo Mechelen Klas 423 (Vierde verdieping).