© vzw De Leervaart

Vrijwilligerswerking 

We bieden aan de anderstalige dove en slechthorende mensen een kwalitatief en breed pakket oplossingen aan. We hebben elders in deze website daar meer over geschreven. Zonder vrijwilligers zou het onmogelijk zijn om onze dienstverlening op zo een breed terrein en in zo een grote diversiteit aan te bieden op individueel niveau. Onze werking is een echte vrijwilligerswerking. In de klas zetten vrijwillige lesondersteuners zich wekelijks in om zoveel mogelijk in kleine groepjes les te geven, met aandacht voor ieders individuele capaciteiten. De vrijwilligers maken elke week specifiek lesmateriaal op basis van de officiële lesstof. Hierbij wordt rekening gehouden met de capaciteiten van de cursist én dat de lesstof op een voor de cursist begrijpelijke wijze kan worden uitgelegd. De vrijwilligers maken ook oefenmateriaal en huiswerkopdrachten voor de cursisten zodat zij thuis verder kunnen werken aan hun studie. Ook op de achtergrond zijn diverse vrijwilligers aan het werk. Zij zorgen voor facilitaire ondersteuning van de klas. Zorgen dat de computers up-to-date blijven, werken mee aan de ontwikkeling van nieuwe lesmethoden, planning en organisatie van activiteiten, financiën, subsidies, workshops, contacten met partners,......

Onze vrijwilligers 

Onze vrijwilligers hebben een heel diverse achtergrond. Dat maakt het ook heel boeiend. Iedereen brengt zijn/haar specifieke vaardigheden in om de anderstalige dove of slechthorende persoon verder op weg te helpen. Alle vrijwillige lesondersteuners hebben een goede kennis van de Nederlandse taal en al onze vrijwilligers hebben een opleiding Vlaamse Gebarentaal gevolgd of zijn daar mee bezig. We werken ook met dove vrijwilligers. Samen zorgen we er voor dat we de anderstalige dove en slechthorende mensen kunnen helpen bij de vele uitdagingen die zij tegenkomen bij hun studie van de Nederlandse taal en op hun weg naar integratie in onze samenleving. 
Vrijwilliger worden?

Vrijwilligers

NT2 - Nederlands voor anderstalige doven en slechthorenden

Voor anderstalige doven en slechthorenden Lessen Nederlands Vlaamse Gebarentaal Maatschappelijke ondersteuning Inburgering Sociaal- Culturele activiteiten Vrijwilligersorganisatie
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij onze werking. Iedereen is van harte welkom. Man, vrouw, doof, horend, Vlaams, uit een ander land, jong, minder jong,... Heb je een specifieke vaardigheid die je graag wilt inzetten of wil je graag eerst meer informatie?  Vrijwilligerswerk is dankbaar werk!
Meer info Meer info

© vzw De Leervaart  

Vrijwilligerswerking 

We bieden aan de anderstalige dove en slechthorende mensen een kwalitatief en breed pakket oplossingen aan. We hebben elders in deze website daar meer over geschreven. Zonder vrijwilligers zou het onmogelijk zijn om onze dienstverlening op zo een breed terrein en in zo een grote diversiteit aan te bieden op individueel niveau. Onze werking is een echte vrijwilligerswerking. In de klas zetten vrijwillige lesondersteuners zich wekelijks in om zoveel mogelijk in kleine groepjes les te geven, met aandacht voor ieders individuele capaciteiten. De vrijwilligers maken elke week specifiek lesmateriaal op basis van de officiële lesstof. Hierbij wordt rekening gehouden met de capaciteiten van de cursist én dat de lesstof op een voor de cursist begrijpelijke wijze kan worden uitgelegd. De vrijwilligers maken ook oefenmateriaal en huiswerkopdrachten voor de cursisten zodat zij thuis verder kunnen werken aan hun studie. Ook op de achtergrond zijn diverse vrijwilligers aan het werk. Zij zorgen voor facilitaire ondersteuning van de klas. Zorgen dat de computers up-to-date blijven, werken mee aan de ontwikkeling van nieuwe lesmethoden, planning en organisatie van activiteiten, financiën, subsidies, workshops, contacten met partners,......

Onze vrijwilligers 

Onze vrijwilligers hebben een heel diverse achtergrond. Dat maakt het ook heel boeiend. Iedereen brengt zijn/haar specifieke vaardigheden in om de anderstalige dove of slechthorende persoon verder op weg te helpen. Alle vrijwillige lesondersteuners hebben een goede kennis van de Nederlandse taal en al onze vrijwilligers hebben een opleiding Vlaamse Gebarentaal gevolgd of zijn daar mee bezig. We werken ook met dove vrijwilligers. Samen zorgen we er voor dat we de anderstalige dove en slechthorende mensen kunnen helpen bij de vele uitdagingen die zij tegenkomen bij hun studie van de Nederlandse taal en op hun weg naar integratie in onze samenleving. 

Vrijwilligers

NT2 - Nederlands voor anderstalige

doven en slechthorenden

Voor anderstalige doven en slechthorenden Lessen Nederlands Vlaamse Gebarentaal Maatschappelijke ondersteuning Inburgering Sociaal- Culturele activiteiten Vrijwilligersorganisatie
Vrijwilliger worden? Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij onze werking. Iedereen is van harte welkom. Man, vrouw, doof, horend, Vlaams, uit een ander land, jong, minder jong,... Heb je een specifieke vaardigheid die je graag wilt inzetten of wil je graag eerst meer informatie?  Vrijwilligerswerk is dankbaar werk! .
Meer info Meer info