Bij ons kun je Nederlandse les volgen in een aangepast tempo. We houden rekening met jou vaardigheden. In de lessen gebruiken we ook Vlaamse Gebarentaal en het Vlaams vingeralfabet De lessen vinden doorgang in Crescendo CVO, Vaartdijk 86, 2800 Mechelen op de woensdagen. Met het Agentschap voor Integratie en Inburgering bieden we ook een speciaal traject voor “Inburgering”. We doen ook workshops zoals; Openbaar vervoer, hoe vraag je een tolk aan, geld- en bankzaken en nog veel meer... De theorie van het autorijexamen is niet makkelijk. Wij helpen je om de theorie te begrijpen. Dan kun je makkelijker leren. . We doen activiteiten samen. Bijvoorbeeld samen eten in de klas, naar het toneel of een restaurant. We zorgen dat iedereen mee kan doen!  Het is niet altijd makkelijk om te weten wat je moet doen of bij wie je moet zijn als er een probleem is. Wij proberen je hierbij te helpen.

© vzw De Leervaart

Wat doen we allemaal

We zijn gestart met het geven van Nederlandse taallessen op individueel niveau. In het begin dachten wij dat de anderstalige dove en slechthorende mensen hiermee voldoende ondersteuning hadden om in onze samenleving hun weg te kunnen vinden. Maar onze samenleving is snel veranderd. De opkomst van computers, internet, smartphones en sociale media maken dat mensen op heel andere wijze communiceren dan vroeger. Door een voortdurend proces van evaluatie en bijstellen, reageren op behoeften, is deze opleiding uitgegroeid tot een geïntegreerde aanpak waar tal van zaken samenvallen die voor de anderstalige dove of slechthorende mens van belang zijn op weg naar hun integratie in de Vlaamse samenleving. Dat we dat kunnen bieden hebben we vooral te danken aan de vele vrijwilligers die zich telkens weer inzetten om deze mensen les te geven en te helpen waar ze kunnen. Daarnaast werken we samen met tal van professionele organisaties om kwalitatieve en gerichte oplossingen aan te bieden.  NT2 - Nederlands Sedert 2006 organiseren we in samenwerking met CVO Crescendo te Mechelen een speciale NT2 - Nederlands voor anderstalige doven en slechthorenden. Het is de enige erkende opleiding in Vlaanderen waar je als anderstalige dove of slechthorende Nederlands kunt leren in een individueel traject. Je kunt je opleiding afsluiten met een officieel erkend certificaat. Dat is prettig als je op zoek gaat naar werk. De werkgever of de VDAB kan dan zien dat je Nederlands kent en op welk niveau. Maar ook voor de integratie in de samenleving is Nederlands niet te missen. Vlaamse Gebarentaal De lessen worden gegeven met behulp van Vlaamse Gebarentaal. Dove en slechthorende mensen zijn erg visueel ingesteld en leren deze taal relatief eenvoudig. Zo kunnen zij al snel met de lesgevers en met elkaar communiceren. Inburgering Met het Agentschap voor Integratie en Inburgering organiseren we een speciaal inburgeringstraject. Zo worden de mensen snel vertrouwd met onze samenleving. Maatschappelijke ondersteuning  Alleen Nederlandse les geven aan anderstalige dove en slechthorende mensen is niet voldoende. Er is nood aan hulp op diverse maatschappelijke vlakken. Deze hulp bieden we daar waar we kunnen. Rechten en plichten, brieven van de overheid, bij wie moet je zijn. Het zijn alledaagse zaken voor onze vrijwilligers. Workshops  We doen ook workshops die verband houden met het dagelijks leven zoals:  Hoe werkt het openbaar vervoer? Hoe regel je geld- en bankzaken? Hoe vraag je een tolk? Waar moet je zijn voor werk, woonst, juridische vragen, sociale hulp, ....  De vragen zijn divers en talrijk.  

Wat doen wij?

Voor anderstalige doven en slechthorenden Lessen Nederlands Vlaamse Gebarentaal Maatschappelijke ondersteuning Inburgering Sociaal- Culturele activiteiten Vrijwilligersorganisatie
––

NT2 - Nederlands voor anderstalige doven en slechthorenden

NT2 - Nederlands voor anderstalige

doven en slechthorenden

© vzw De Leervaart  

Wat doen wij?

Voor anderstalige doven en slechthorenden Lessen Nederlands Vlaamse Gebarentaal Maatschappelijke ondersteuning Inburgering Sociaal- Culturele activiteiten Vrijwilligersorganisatie

Wat doen we allemaal 

We zijn gestart met het geven van Nederlandse taallessen op individueel niveau. In het begin dachten wij dat de anderstalige dove en slechthorende mensen hiermee voldoende ondersteuning hadden om in onze samenleving hun weg te kunnen vinden. Maar onze samenleving is snel veranderd. De opkomst van computers, internet, smartphones en sociale media maken dat mensen op heel andere wijze communiceren dan vroeger. Door een voortdurend proces van evaluatie en bijstellen, reageren op behoeften, is deze opleiding uitgegroeid tot een geïntegreerde aanpak waar tal van zaken samenvallen die voor de anderstalige dove of slechthorende mens van belang zijn op weg naar hun integratie in de Vlaamse samenleving. NT2 - Nederlands Sedert 2006 organiseren we in samenwerking met CVO Crescendo te Mechelen een speciale NT2 - Nederlands voor anderstalige doven en slechthorenden. Het is de enige erkende opleiding in Vlaanderen waar je als anderstalige dove of slechthorende Nederlands kunt leren. Je kunt je opleiding afsluiten met een officieel erkend certificaat. Dat is prettig als je op zoek gaat naar werk. De werkgever of de VDAB kan dan zien dat je Nederlands kent en op welk niveau. Maar ook voor de integratie in de samenleving is Nederlands niet te missen. Vlaamse Gebarentaal De lessen worden gegeven met behulp van Vlaamse Gebarentaal. Dove en slechthorende mensen zijn erg visueel ingesteld en leren deze taal relatief eenvoudig. Zo kunnen zij al snel met de lesgevers en met elkaar communiceren. Inburgering Met het Agentschap voor Integratie en Inburgering organiseren we een speciaal inburgeringstraject. Zo worden de mensen snel vertrouwd met onze samenleving. Maatschappelijke ondersteuning  Alleen Nederlandse les geven aan anderstalige dove en slechthorende mensen is niet voldoende. Er is nood aan hulp op diverse maatschappelijke vlakken. Deze hulp bieden we daar waar we kunnen. Rechten en plichten, brieven van de overheid, bij wie moet je zijn. Het zijn alledaagse zaken voor onze vrijwilligers. Workshops  We doen ook workshops die verband houden met het dagelijks leven zoals:  Hoe werkt het openbaar vervoer? Hoe regel je geld- en bankzaken? Hoe vraag je een tolk? Waar moet je zijn voor werk, woonst, juridische vragen, sociale hulp, ....  De vragen zijn divers en talrijk.